klicka hör för att zooma
laddar…
Inga resultat hittades
öppna kartan
Vy Vägkarta Satellit Hybrid Mark Min position Helskärm Förra Följande
Dina sökresultat

Allt du behöver veta

Also available in: English Русский

Vad är stegen för att bygga ett hus när du kommer från utlandet?

Du vill bygga hus I Grekland – vart börjar du?

Husbygge I Grekland startar med att köpa en bit mark Denna transaktion består av flera steg. Vårt företag kommer att göra sitt yttersta för att det ska gå så smidigt som möjligt för dig.

Tomtägaren ska tillhandahålla en kopia av sitt köpekontrakt av marken och en topografiplan över marken.

Våra anställda undersöker så att topografiplanen stämmer överens med den aktuella tomten. De kommer även att ta reda på tomtens koefficienter. Dessa faktorer definierar max tillåtna storlek på den byggnad som eventuellt ska konstrueras på den aktuella tomten. Som exempel kan en tomt på 100 m2 som beviljats 0.4 koefficient ges tillåtelse att konstruera en byggnad på 40 m2.

All mark I Grekland delas in i två kategorier:

mark utanför ett befolkat område
mark utanför ett befolkat område

Dessa två kategorier är indelade i olika konstruktions koefficienter. Som exempel har en tomt inom ett befolkat område en koefficient från 0,4 till 2,4 som även kan utökas i särskilda fall. Angående den andra kategorin kan en tomt på över 4000 m2 beviljas att konstruera byggnader (undantag kan göras för mindre tomter vars gräns möter en väg).

Tillåten kvadratmeter yta för husbygge på en tomt beräknas på följande sätt:

En tomt på 4000 m2: beviljas en byggnad på 200 m2.
En tomt på 4000 – 8000 m2: beviljas enligt följande beräkning: 200 m2 + (tomtstorlek – 4000) x 0,02.
En tomt på mer än 8000 m2: beviljas en byggnad enligt följande beräkning; 280 m2 + (tomtstorlek – 8000) x 0,01

Tillsammans med kontroll av tomten kommer vår personal att undersöka markens historia (skatthistorik, om det finns lån tagna på tomten, med mera).

Tomtpriserna I Grekland beror på flera faktorer. I vilket område tomten ligger, avstånd till havet, närmsta befolkade område, utsikten med mera.

För att hjälpa dig att komma fram till det bästa valet och samtidigt investera dina pengar på bästa lönsamma sätt är Messinia Properties med personalutvecklare alltid redo att svara på alla dina frågor samt hjälpa dig att välja just den fastighet som uppfyller alla dina önskemål.

Messinia Properties använder den senaste byggtekniken genom en innovativ användning av vetenskap och ingenjörsteknik samt en rik erfarenhet från flera generationers professionella byggkonstruktion. Det gör det möjligt att förverkliga alla dina önskningar och projekt. Det gör det möjligt att förverkliga alla dina önskningar och projekt. En enastående kvalitet på arbetet utförs av högt kvalificerade professionella som arbetar med toppmodern design och byggteknik, passande val av material samt övervakar att byggprocessens alla steg genomförs korrekt och effektivt.

När vi bygger ditt hus används det bästa byggnadsmaterialen samt de senaste byggtekniska lösningarna. Vilket gör att vi garanterar projektets säkerhet, komfort och bekvämlighet. Företagets anställda hjälper dig att välja optimalt material som passar bäst och leder till att arbetet färdigställs på bästa sätt samt ger även förslag på passande designlösningar som tar hänsyn till den lokala omgivningen och andra saker att beakta.

Våra anställdas expertis försäkrar att dina planer till fullo kommer att förverkligas. Messinia Properties håller en komplex och dynamisk översikt i alla steg under konstruktionsarbetet. Från designplan och specificerad utveckling till det slutliga genomförandet. Den professionella kunskapen och skickligheten hos vår personal hjälper dig att bygga ditt Grekiska hus på kortast möjliga tid till lägsta pris.

Also available in: English Русский

Jämför fastigheter